فرهنگ و طراحی محصول چه ارتباطی دارند؟

فهرست مطالب

فرهنگ و طراحی محصول

ارتباط میان طراحی و فرهنگ در سده اخیر، تغییرات بسیاری داشته است و همانند آینه ای در مقابل یکدیگر عمل می کنند. به نحوی که اصلاح و تکامل هر یک، موجب انعکاس و توسعه دیگری می شود» (موآلسی، 2005). طراحان باید بر حقوق فرهنگی تمرکز کنند. در طراحی محصول، این امر می تواند از طریق آمیختن ارزش های زیبایی شناختی و تاریخی کاربران میسر گردد. این مسئله طراحان را برای درک آنچه هنجارها و فرآیندهای فرهنگی برای ادغام در طراحی محصول به آن نیاز دارند و چگونه به کار گرفته شوند به چالش می کشاند. طراحان نیاز دارند بدانند که انسان ها موجوداتی فرهنگی هستند و روند ادغام طراحی و فاکتورهای فرهنگی در عمل، باید مورد تأکید قرار گیرد. طراحی به شدت در فرهنگ کاربر مستتر است و در خلاء فرهنگی حادث نمی شود. کاربران، تنها موجوداتی فیزیکی و بیولوژیکی نیستند بلکه موجوداتی اجتماعی- فرهنگی هستند (موآلسی2005).

جنبه های تأثیر گذار در فرایند طراحی محصول که فرهنگ در آن نقش بسزایی دارد؛ منبع: (رزاقی، 2009)
جنبه های تأثیر گذار در فرایند طراحی محصول که فرهنگ در آن نقش بسزایی دارد؛ منبع: (رزاقی، 2009)

ابتکار و خلاقیت باید طبق زمینه های فرهنگی هر کشور صورت گیرد زیرا خلاقیت در داخل ذهن طراح رخ نمی دهد بلکه در تعامل میان افکار کاربر و زمینه های فرهنگی- اجتماعی صورت می گیرد. این امر پدیده ای سیستماتیک است، نه فردی. رضایت از محصولاتی حاصل می شود که نیاز افراد را از نظر عملکرد، کارایی، تعامل، تجربیات و لذت بخشی برطرف سازد. فاکتورهای فرهنگی در طراحی، نه تنها تلاش می کند تا فناوری را برای زمینه های اجتماعی مناسب تر سازد، بلکه تلاشی است برای استفاده بهتر از خود فرهنگ به عنوان منبعی برای ابتکار.
ممکن است فردی ادعا کند توجه به فاکتورهای فرهنگی می تواند راه را برای گوناگون سازی مفاهیم طراحی هموار سازد و این ابتکار محصول را تسهیل می نماید. این ابتکار در محصول، در زمینه فرهنگی-اجتماعی کاربر حاصل می شود و این امر می تواند به پذیرش و حصول و رضایت کاربر منجر شود. طراحانی که به جای تأکید بر هوش فناوری، بر هوش کاربران تمرکز می کنند، ابتکاراتی چشمگیر خلق می نمایند. ابتکار از انسان شروع می شود، نه با قدرتمند سازی فناوری؛ و نقش اصلی طراحان، وساطت میان فناوری و فرهنگ و افزودن اصول اخلاقی و زیبایی شناختی به فناوری است. بدین ترتیب، طراحان عاملین تغییرات فرهنگی هستند. (موآلسی2005).

لوازم یک فرد ژاپنی - تکنیک کالچرال پراب
لوازم یک فرد ژاپنی – تکنیک کالچرال پراب

نمودار زیر برخی از جنبه های فرایند طراحی محصول را نشان می دهد که در آن ملاحظات فرهنگی نقش بازی می کنند. این را می توان استدلال کرد که طراحی صنعتی، حرفه ای اجتماعی و فرهنگی گرا است. افردنس فرهنگی و نشانه شناسی در طراحی محصول:
کلمه ی افردنس توسط گیبسون برای اشاره به امکانات تعاملی از یک شئ یا محیط خاص در دنیای فیزیکی ابداع شده است. نورمن این اصطلاح را با زمینه های طراحی محصول و ارگونومی سازگار نمود، زمانی که او در مورد درک افردنس می نوشت، که در آن به کیفیت هایی از یک شی نگاه می کرد که پیشنهاد می دهند که آن محصول چگونه ممکن است مورد استفاده یا تعامل قرار گیرد. نورمن به نقل از رزاقی (2009) مطرح کرد که افردنس درک شده از یک محصول توسط عوامل متعددی تعیین می شود که شامل:

  1.  زمینه، محیط زیست و یا فرایندی که در آن شیء نمایش داده شده است؛
  2. فرهنگ و هنجارهای اجتماعی تأثیرگذار بر روی درک فردی و استفاده از یک شیء؛
  3.  غریزه، که ارتباط ناخودآگاه است که اغلب به ویژگی های فیزیکی مانند اندازه یک شی در رابطه به شکل انسان ارتباط دارد؛
  4.  مدل ذهنی یا درک و انتظارات کاربر از تعامل با شیء؛

مفهوم از افردنس در نتیجه، کمک می کند به ایجاد این که چگونه یک کاربر می تواند به یک محصول وابسته باشد.
«در نتیجه اگر ما می خواهیم که محصولات، بتوانند قابلیت استفاده خود را مهیا کند و یک ارتباط لذت بخش را برقرار نمایند، طراحان باید محصولات را با درک فراگیر فرهنگ کاربران، تجارب، تخصص و دانش طراحی آنها طراحی نمایند. بدون این درک طراحان بار اضافی را برای کاربران در محصول قرار می دهند که می تواند باعث دوباره یادگیری یا حتی فراموش کردن اطلاعات گذشته مصرف کننده شوند. یکی از ویژگی های جهانی شدن، هم گرایی فرهنگ های مختلف را به یک فرهنگ واحد به منظورداشتن طعم متحد برای فقط مقابله با همین یک فرهنگ خاص و نه تمام فرهنگ ها است. با وجود این روند، دی مویج به نقل از رزاقی بیان می کند که، تنوع فرهنگی باعث ایجاد اهمیت ها در میان ملت ها می شود»(رزاقی2009).

مطالعه بیشتر: طراحی فراگیر چیست؟ نقش طراحی فراگیر در طراحی

تاکسی های شهر لندن
تاکسی های شهر لندن

نمادهای گرافیکی همچون نشانه ها و یا صورت نگاشت ها، به عنوان واسطه هایی در محصولات پیشرفته امروزی معمول شده اند. اگرچه این نمادها عموماً در کشورهای غربی طراحی شده اند اما به کارگیری آن ها در سراسر جهان، از وسایل دیداری-شنیداری گرفته تا رایانه ها، تجهیزات پزشکی، لوازم خانگی و قطعات کامپیوتری دیده می شود. این نشانه ها به منظور هدایت کاربران برای استفاده صحیح از محصول، کاهش خطا، و علائم هشدار دهنده بروی محصول استفاده می شود. داخل نمودن کاربران بالقوه در طراحی و مراحل ارزیابی، به خصوص زمانی که گروه کاربران بسیار متمایز باشند، یک اصل ارگونومیک ابتدایی است (پیامونت، 2001).
پیام های دیداری طبیعی و قابل فهم هستند. فرد به هنگام برخورد با مردمانی که زبان آنها را نمی داند به نشانه های دیداری و تصویرپردازی متوسل می گردد. به عنوان مثال علائم هشدار دهنده باید به سرعت توسط کاربر درک شود بنابراین طراح باید این پیام های تصویری را به ساده ترین نحو ممکن ارائه نماید که کاربر برای درک آن نیاز به هیچ واسطه ی زبانی نداشته باشد. هنرمند طراح بدون آشنایی با زبان های مختلف گفتاری، محصولاتی را طراحی می کند که در کشورهای متعددی مورد استقبال و پذیرش قرار می گیرد، البته باید خاطر نشان کرد که مسلماً این طراحان باید با فرهنگ و علائم بصری این کشورها آشنایی کامل داشته و خصوصیات و کارکردهای مختلف نشانه شناسی آنها را به خوبی مورد مطالعه قرار دهند.

تجربه نشان داده که روند شناخت نشانه های دیداری سریع تر از نشانه های نوشتاری پیش می رود. بررسی نشانه شناختی محصولی مانند تخت بیمارستانی را می توان از جنبه های مختلفی مانند عملکرد و مسایل زیبایی شناسی، فرمی و ارگونومیکی مورد مطالعه و ارزیابی قرارداد. مسئله ای که در تمام این بررسی ها باید مورد توجه قرارگیرد چگونگی انتقال نشانه ها از طراح به کاربر محصول و عوامل مؤثر در ایجاد این نشانه ها است.

نویسنده : محمد سینا گویلی

منابع:

  1.  Matsui، Kanako. 2009. Influence of cultural difference on mobile user experience. Master‟s thesis؛ Finland، Jyväskylä، University of Jyväskylä ، Department of Art and Culture Studies، 2009
  2.  Moalosi، Richie and Popovic، Vesna and Hudson، Anne and Kumar، Krishan Lall (2005) integration of culture within Botswana product design. In Proceedings 2005 International Design Congress، National Yunlin University of Science and Technology- Yunlin، Taiwan
  3.  Piamont، D. Paul T؛ Abeysekera، John D. A؛ Ohlsson، Kjell؛ Understanding small graphical symbols:a cross-cultural study؛International Journal of Industrial Ergonomics 27 (2001) 399-404؛ 4.
  4. Razzaghi، Mohammad. Ramirez، Mariano(2009). Cultural affordance of products: coverage within industrial design education، Internatinal conference on engineering and product design education 10 & 11 september 2009، university of Brighton، UK
  5. Razzaghi، Mohammad ; Ramirez Jr، Mariano (2005); The influence of the designers’ own culture on the design aspects of products [Framework] ;
برای ثبت امتیاز برای این پست کلیک کنید
تعداد امتیازات: 2 - میانگین امتیاز: 5

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شاید به این مطالب هم علاقمند باشید

دریافت مشاوره

جهت دریافت مشاوره و راهنمایی درباره خدمات ایکاس با ما تماس بگیرید.

فراخوانی-اقدام