دسته‌بندی نشده

(راست) اسکچ های خطی دستی روی کاغذ (چپ) نمونه سازی کامپیوتری با هدف آزمون بازار

نمونه سازی (Prototyping)

نمونه سازی (Prototyping) 804 277 ایکاس

نمونه سازی (Prototyping) نمونه سازی به معنای ساختن و ایجاد مصنوعات قابل لمس، در مراحل مختلف روند طراحی…

ادامه مطلب
لوازم یک فرد ژاپنی - تکنیک کالچرال پراب

فرهنگ و طراحی محصول

فرهنگ و طراحی محصول 552 380 ایکاس

فرهنگ و طراحی محصول ارتباط میان طراحی و فرهنگ در سده اخیر، تغییرات بسیاری داشته است و همانند…

ادامه مطلب