طراحی ارگونومتر

طراحی تجهیزات پزشکی


طراحی ارگونومتر

کارفرما: شرکت تکفام سازان – دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۴)

ارگونومتر وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری ابعاد قسمت‌های مختلف بدن در حالت‌های متفاوت. این اندازه‌ها در پژوهش‌های مربوط به ارگونومی یا طراحی محصولاتی که نیاز به آمار دقیق از آنتروپومتری بدن دارند، استفاده می‌شوند. برای سنجش ابعاد آنتروپومتری تعداد بالایی از افراد، تضمین دقت اندازه‌گیری در دفعات سنجش، یکی از مهم‌ترین عوامل است. بنابراین طراحی ارگونومتر می‌بایست به گونه‌ای باشد که فرآیند اندازه‌گیری، امری آسان و تکرار پذیر باشد. با توجه به اینکه برای سنجش آتروپومتری از ابعاد گوناگون بدن استفاده می‌شود، لذا ارگونومتر می‌بایست قابل انعطاف بوده تا خود را برای هرگونه اندازه برداری مورد نیاز آماده سازد. در این پروژه بنابر نیاز کارفرما به جابجایی‌های مکرر دستگاه برای سنجش ابعاد افراد گوناگون، وسیله به گونه‌ای طراحی شد که ابعاد کلی دستگاه به هنگام بسته شده امکان جابجایی آن را توسط خودروی شخصی معمول امکان پذیر می‌سازد.

ارگونومتر-ارگونومی-آنتروپومتری--ساخت-و-تولید-ابعاد-انسانی-طراحی-محصول-طراحی-صنعتی
ارگونومتر-ارگونومی-آنتروپومتری--ساخت-و-تولید-ابعاد-انسانی-طراحی-محصول-طراحی-صنعتی


ویژگی‌های طرح ارائه شده

  • بازویی های متعدد برای انعطاف دستگاه با اندازه های مورد نیاز
  • امکان تکرار پذیری اندازه گیری
  • امکان جابه جایی راحت دستگاه
  • عدم خطای اندازه گیری پس از دفعات زیاد
  • استحکام بازویی ها در برابر ضربه
  • مکانیزم های قوی و مقاوم پس از استفاده زیاد