طراحی اینترفیس دستگاههای پوست و زیبایی

طراحی تجهیزات پزشکی


طراحی اینترفیس دستگاه‌های پوست و زیبایی

طراحى تعاملى و طراحى اینترفیس امروزه به مفهوم ایجاد ارتباط بهتر و مفیدتر بین محصولات صنعتى و کاربران گفته مى‌شود. این واژه ابتدا در علوم کامپیوتر و در طراحى صفحات واسطه‌اى کامپیوترها مطرح بود، امروزه در طراحى تمامى محصولات به کار برده مى‌شود. طراحى تعاملى، نوعى از طراحى کاربر محور است و همواره در جستجوى راه‌هاى براى ارتباط آسان و سریعتر محصولات صنعتى با کاربران محصول مى‌باشد.

تجهیزات پزشکى جزو محصولاتى به شمار مى رود که کاربران باید به سرعت و بدون کمترین خطا از محصول استفاده نماید و براحتى عملکرد اجزاى محصول را شناسایى نماید که لازمه آن توجه و ایجاد تعادل و هماهنگى بین محصول و استفاده کنندگان است. در طراحى اینترفیس محصولات باید به عواملى از قبیل تئورى رنگ ها و عوامل انسانى (ارگونومى) براى هدایت کاربران استفاده نمود، قوانین مشابهى نیز براى طراحى تعاملى موجود است که طراحان با استفاده از آن به ایجاد تعادل بین زیبایى و قابلیت (utility) شناسى و سودمندى محصولات مى‌انجامد.

دستگاه‌های پوست و زیبایی از تجهیزات پزشکی هستند که امروزه کاربری زیادی دارند. ابعاد نسبتا کوچک این محصول و پوشیده شدن سطح وسیعی از آن با کلیدها و تنظیمات گوناگون، اهمیت طراحی اینترفیس (واسط کاربری) آن‌را دوچندان می‌کند. نمایش عملکرد هر‌کلید و امکان دسترسی سریع و بدون خطای کاربر حین کار از ضروریات طراحی واسط کاربری این دستگاه‌های پوست و زیبایی می‌باشد.

طراحی اینترفیس تجهیزات پزشکی


چالش‌های طراحی محصول

  • انطباق کلیه کلیدها و چراغ ها با بوردهای الکترونیکی
  • چیدمان معنادارنشانه ها و تنظیمات
طراحی اینترفیس تجهیزات پزشکی


ویژگی های محصول

  • استفاده از علائم و نشانه های گویا
  • انطباق کلی محصول با ۵ محصول مشابه هم رده
  • استفاده از رنگهای مجزا برای هر بخش