طراحی بدنه لیزر لیتوگرافی

طراحی تجهیزات صنعتی


طراحی بدنه لیزر لیتوگرافی

تجهیزات و محصولات صنعتى خاص پارامترهاى طراحى متفاوتى به نسبت محصولاتى که عموم افراد استفاده مى کنند دارد. موفقیت طراحى یک محصول صنعتى در گرو توجه به نیازهاى عملکردى و استانداردهاى فنى خاص دستگاه به موازات پارامترهاى عمومى طراحى محصول است.

سالید ورکز مدلسازی سه بعدی بدنه لیتوگرافی
ورقکاری بدنه لیزر لیتوگرافی


چالش‌های طراحی محصول

  • انطباق کلیه کلیدها و چراغ ها با بوردهای الکترونیکی
  • چیدمان معنادارنشانه ها و تنظیمات
ورقکاری طراحی-بدنه-لیزر-لیتوگرافی


ویژگی های محصول

  • استفاده از علائم و نشانه های گویا
  • انطباق کلی محصول با ۵ محصول مشابه هم رده
  • استفاده از رنگهای مجزا برای هر بخش
ورقکاری طراحی-بدنه-لیزر-لیتوگرافی
ورقکاری طراحی-بدنه-لیزر-لیتوگرافی