طراحی تخت مراقبت های ویژه بیمارستان

طراحی تجهیزات پزشکی


طراحی تخت مراقبت ویژه

کارفرما: شرکت پیاوار (۱۳۸۷)

شمار زیادی از تخت های موجود بیمارستانی در کشور ما، بسیار قدیمی و فاقد امکانات و تجهیزات ایمنی لازم هستند. نیازهای جسمی و روانی این بیماران حساس در دوره نقاهت توسط این تخت ها نمی تواند به طور کامل تامین شود. در حال حاضر این مسئله مشکلات فراوانی را برای بیماران و پرسنل بیمارستان به خصوص پرستاران ایجاد کرده است. مشکلاتی از قبیل عدم تطابق فرهنگی تخت با کاربران، ایمنی پایین تخت ها و جابه جایی دشوار بیماران. تخت های مراقبت ویژه، یکی از مجهزترین و حساس ترین تجهیزات مراقبتی از بیماران با وضعیت وخیم هستند. نیاز به تامین فضایی مناسب برای شرایط خاص بیماران، نیاز به دسترسی سریع به امکانات متنوع درمانی و مراقبتی، تناسب با طیف گسترده ای از بیماران با ویژگیهای متفاوت جسمی از جمله مواردی هستند که طراحی این تخت های مراقبتی را دشوار می کنند.

طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول
طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول


چالش‌های طراحی محصول

مشاهده کاربران در وضعیت¬های واقعی زندگی برای درک رفتار آنان و نحوه¬ی برخورد آنان با محصولات پیرامونشان می¬تواند برای طراحان اطلاعات مفیدی را به همراه داشته باشد. چه چیزی آنان را سردرگم می¬کند، چه دوست دارند، از چه متنفرند و نیازهای پنهان آنان چیست از مواردی است که می¬توان با مشاهده رفتار کاربران استخراج نمود. برای بهبود یا ساخت یک محصول جدید، دیدن و شنیدن مشکلات و نحوه برخورد کاربر در برخورد با محصول اولین گام حیاتی برای آغاز فرایند طراحی و رسیدن به راهکار مطلوب دیزاین محسوب می¬شود. مهمترین مسئله در طراحی تخت بیمارستانی تعدد پارامترهایی است که باید طراح از ابتدای فرایند طراحی تا انتهای مسیر و تولید محصول در نظر داشته باشد. به عنوان مثال پارامترهای مختلف از قبیل ارگونومی، قیمت، ایمنی و استانداردهای طراحی تخت (( FDA، طراحی فرم بدنه تخت و واسط کاربری کنترل کننده های تخت همه به صورتی سیستماتیک به هم مرتبط می باشند، همپوشانی که این پارامترها نسبت به هم دارند بزرگترین چالش طراحی این محصول به شمار می رود.

طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول


ویژگی های محصول

در این پروژه طراحی نگاهی کلی به آسیبهای احتمالی در رابطه با تختهای موجود شد و دلایل این آسیب ها ریشه یابی گردید در این آنالیز برای هر آسیب نمودار جدایی ترسیم شد که در نهایت تیم طراحی به دلایل اولیه هر آسیب در انتهای هر موضوع دست یافتند . اطلاعات اولیه مربوط به این آسیبها از طریق مصاحبه با پرسنل مرکز قلب تهران، بیمارستان کسری کرج و بیمارستان هاشمی نژاد، مطالعه گزارشهای بخش کنترل کیفی این بیمارستانها و مطالعه منابعی که در مورد آسیبها و ایمنی مربوط به تختهای بیمارستانی است و مشاهدات شخصی تیم طراحی بدست آمده است. که در نهایت نتایج بدست آمده به صورتهای پارامترهای دسته بندی شده و با توجه به تواناییها و امکانات تولید کننده و هزینه های تولید در قالب طرحهای کانسپ ارائه گردید و پس از ارزیابی طرحها و انتخاب طرح نهایی وارد فاز طراحی جزئیات و طراحی برای تولید گردید.

طراحی صنعتی طراحی-تخت-بیمارستانی-تخت-آی-سی-یو-4