طراحی میز پینگ پونگ شهری

طراحی مبلمان شهری


طراحی میز پینگ پونگ شهری

با نصب و راه اندازی دستگاه‌های ورزشي عمومي از سوی شهرداری‌های كشور در پارك‌ها وفضاهای تفريحی تفرجگاهی، استقبال روزافزون مردم در استفاده از اين تجهيزات قابل توجه میباشد. تغيير فضا از سالن‌های ورزشي به محيط‌های باز، صرف حداقل هزينه، برنامه‌ريزی درانجام تمرينات ورزشی بدون محدوديت زمانی، ملاقات دوستان و همسايگان، تنوع در انتخاب دستگاه‌ها با توجه به توانايی فيزيکي و نياز افراد و غيره، باعث شده است تا ادوات ورزشی پارکی، باعث ارتقا وترويج امر ورزش در جامعه و ترغيب شهروندان به انجام تمرينات ورزشی گردد. میزهای پینگ پونگ شهری غالبا دارای فرم های ساده و صرفا عملکردی هستند. طراحی میز پینگ پونگی با فرم و ساختاری متفاوت می تواند به لحاظ منظر شهری مساله‌ای کاملا مطلوب و حتی تعیین کننده باشد. بکارگیری فرم‌ها و رنگ‌های تند و صریح می تواند حسی شاداب و برانگیزنده به محصول بدهد که متناسب با حال و هوای فضای ورزشی باشد. هم‌چنین فرم پایه می علاوه بر استحکام و زیبایی، از وندالیسم موجود در فضاهای عمومی نیز جلوگیری می‌کند.

چالش‌های طراحی محصول

 • استفاده از مواد مناسب برای فضای باز
 • جلوگیری از وندالیسم های احتمالی
 • پایین نگهداشتن قیمت تمام شده محصول
 • در نظر گرفتن سهولت نصب و مونتاژ در محل
 • مقاومت مواد و اتصالات در شرایط آب و هوایی مختلف

ویژگی‌های طرح ارائه شده

 • استفاده ازفرم‌های پویا
 • رعايت تعادل، توازن و تناسب بصری در ابعاد مختلف محصول
 • القای ايستايي و استحکام بصري در پيکره محصول
 • استفاده از رنگ تند و محرک
 • بکارگیری فلز و به عنوان ماده اصلی پیکره محصول و استفاده از رنگ‌های ضد خوردگی
 • ثابت سازي قطعات به وسيله اتصالات ضدسرقت
 • ساده سازی روش مونتاژ و ترکيب صحيح مراحل
 • سهولت نظافت کلي دستگاه
 • ایجاد ثباتِ پِی (فونداسيون) دستگاه در سه محو
میز-پینگ-پونک-طراحی-صنعتی-طراحی-محصول-طراحی-مبلمان-شهری-مبلمان