طراحی نیمکت شهری سنندج

مبلمان شهری


طراحی نیمکت شهری

کارفرما: شهرداری سنندج

مبلمان شهری، نه تنها فضای عمومیِ شهر را می سازد، بلکه بخش مهمی از هویت شهری نیز به شمار می رود. عناصر عمومیِ مبلمان شهری، در ترکیب با ساختمان‌ها و بقیه عناصر تشکیل دهنده قرارگاه‌های فیزیکیِ زندگیِ انسان‌ها، هویتِ نویی به شهر می‌بخشد. با توجه به گستردگی استفاده عموم شهروندان از هریک از عناصر مبلمان شهری و از آن جمله نشیمن‌ها، توجه به فرم و ظاهر این محصول از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی جنبه‌های زیبایی‌شناسی، مکان استفاده، توانایی فیزیکی و فکری، طبقه اجتماعی، عادات، تناسبات و ابعاد انسانی، شرایط جوی و سایر عوامل در طراحی نیمکت‌های شهری تاثیرگذار است. در این طرح هدف غلبه بر فضایی با راحتی کم‌تر و رفت و آمدی بیش‌تر در محیط شهری می‌باشد.

چالش‌های طراحی

  • نشیمن می بایست برای مسیرهای پر رفت آمد مدرن شهری طراحی شود.
  • استفاده از حداقل مصالح، به نحوی که محصول را ارزانتر و هزينه را كاهش دهد.
  • تركیبات آهني و فولادي مورد استفاده بايد با انواع پوشش‌ها، حفاظت شوند.
  • وجود شرايطي براي آزادي حركات پاها و نيم تنه
  • بكارگيري مواردي كه قابليت شستشو دارند، براي رفع آلودگيهاي جذب شده ضروري است

ویژگی‌های طرح ارائه شده

  • این نشیمن براي تأملي كوتاه و رفع خستگي، طراحي شده است. داراي تركیبي ساده و متنوع است و بيش‌تر در كنار مسيرهاي پر رفت و آمد تعبيه مي‌شود.
  • استفاده از امکانات ذاتی لوله آهن و بهره گیری از قابلیت های خمکاری آن در جهت افزايش زيبايي نشيمن جزو ویژگی های برجسته این محصول به شمار می رود.
  • ارتباط عملكرد و زيبايي در فرم محصول با وجود محدودیت در تولید محصول
طراحی-نیمکت-شهری-مبلمان-محیطی