طراحی و ساخت کیوسک شهری

المان شهری


طراحی و ساخت کیوسک شهری

کارفرما: شهرداری سنندج

طراحی دکه های شهری به دلایل گوناگون از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و از دشواری بیشری نیز برخوردار است. دکه های شهری به لحاظ ظاهر بیرونی، جزو مبلمان شهری محسوب شده و ملاحظات ظاهری، تناسب با محیط پیرامون، امنیت، جلوگیری از وندالیزم و اینگونه موارد می بایست در طراحی آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، دکه ها به عنوان یک ایستگاه کاری مستقل که شخصی به صورت تمام وقت در آن مشغول به فعالیت است در نظر گرفته می شود که از این جنبه در طراحی آن باید مواردی مانند ارگونومی، ایمنی، کیفیت عملکرد و نیازهای دیگر فروشنده در این فضای کوچک لحاظ شود.

طراحی-ساخت-کیوسک-شهری
طراحی-ساخت-کیوسک-شهری


چالش‌های طراحی محصول

  • تاکید بر سادگی، وضوح در طراحی کیوسک
  • پرهیز از ایجاد هویتهای مختلف بصری و عدم هماهگی بصری
  • سهولت ورود و خروج به کیوسک
  • برخورداری از حد اکثر ایمنی و طراحی با ویژگی ضد سرقت کیوسک
  • باز بودن زاویه دید متصدی برای رویت فضای بیرون از کیوسک و مراقبت از آنچه در فضای بیرون از کیوسک ارائه می شود.
  • تركیبات آهني و فولادي مورد استفاده بايد با انواع پوششهاي محافظ، حفاظت شوند
  • در نظر گرفتن امکانات رفاهی از قبیل سرمایشی، گرمایشی و نور برای متصدی کیوسک.
  • توجه به شرایط جوی منطقه در انتخاب مواد و فرایند طراحی
طراحی-ساخت-کیوسک-شهری


ویژگی های محصول

  • کیوسک به عنوان محصولى که در تیراژ بالا تولید مى شود، مى بایست داراى توجیه اقتصادى بوده و قابلیت ساخت، نصب و تعمیر را نیز داشته باشد. کیوسک شهرى تنقلاتى طراحى شده براى شهر سنندج، با دارا بودن کلیه این موارد، به عنوان یکى از اولین محصولات مدرن و کارا در زمینه مبلمان شهرى در ایران مطرح مى باشد.