طراحی و ساخت کیوسک شهری

المان شهری


طراحی و ساخت کیوسک شهری

کارفرما: شهرداری سنندج 

طراحی دکه‌ها و کیوسک‌های شهری به دلایل گوناگون از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و از دشواری بیشتری نیز برخوردار است. کیوسک‌های شهری به لحاظ ظاهر بیرونی، جزو مبلمان شهری محسوب شده و ملاحظات ظاهری، تناسب با محیط پیرامون، امنیت، جلوگیری از وندالیزم و اینگونه موارد می‌بایست در طراحی آن‌ها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، کیوسک‌ها به عنوان یک ایستگاه کاری مستقل که شخصی به صورت تمام وقت در آن مشغول به فعالیت است در نظر گرفته می شود که از این جنبه در طراحی آن باید مواردی مانند ارگونومی، ایمنی، کیفیت عملکرد و نیازهای دیگر فروشنده در این فضای کوچک لحاظ شود.

طراحی-ساخت-کیوسک-شهری
طراحی-ساخت-کیوسک-شهری


چالش‌های طراحی محصول

 • برخورداری از حد اکثر ایمنی و طراحی با ویژگی ضد سرقت کیوسک
 • باز بودن زاویه دید متصدی برای رویت فضای بیرون از کیوسک و مراقبت از آنچه در فضای بیرون از کیوسک ارائه می شود.
 • تركیبات آهني و فولادي مورد استفاده بايد با انواع پوششهاي محافظ، حفاظت شوند
 • در نظر گرفتن امکانات رفاهی از قبیل سرمایشی، گرمایشی و نور برای متصدی کیوسک.
 • توجه به شرایط جوی منطقه در انتخاب مواد و فرایند طراحی
طراحی-ساخت-کیوسک-شهری


ویژگی‌های طرح ارائه شده

 • تاکید بر سادگی، وضوح در طراحی کیوسک
 • پرهیز از ایجاد هویت‌های مختلف بصری و عدم هماهگی بصری
 • سهولت ورود و خروج به کیوسک
 • هزینه ساخت اقتصادی و منطقی
 • قابلیت ساخت، نصب و تعمیر راحت
 • زیبایی بصری در عین هماهنگی با محیط و فضای قرارگیری آن