طراحی چرخ و فلک شهری

طراحی مبلمان شهری


طراحی چرخ و فلک شهری

کارفرما : شرکت معراج مهرآباد

چرخ وفلک، دور گردان یا چرخ گردان صفحه‌ای است با قطری در حدود ۲ تا ۳ متر با میله‌هایی به عنوان نشیمنگاه، تکیه‌گاه و دستگیره که به صورت ایستاده و نشسته از آن استفاده می‌کنند. مباحث مربوط به ایمنی و ارگونومی اینگونه وسایل بازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در طراحی این چرخ و فلک از حرکت نوسانى امواج عرضى الکترو مغناطیسى الهام گرفته شده است؛ آنگونه که در این طرح میله‌هاى تکیه گاه چرخ و فلک در حین چرخش حرکت موجى- نوسانى را ایجاد مى‌نماید. هم‌چنین از گوى استیل آبکارى شده در مرکز چرخ و فلک استفاده شده است که این آینه مقعر باعث دفرمگى و ایجاد تصاویرى مجازى مى شود که براى کودکان جذاب و مفرح است.

مسائل مربوط به ارگونومی در این طرح بر اساس آنتروپومتری کودکان در نظر گرفته شده است. امنیت کودک در این محصول در درجه اول اهمیت قرار داشته است. پشتی نشیمن‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که هر میزان نیروی گریز از مرکز به کودک وارد شود، این پشتی‌ها به خوبی کودک را نگاه می‌دارند. دستگیره‌ها به منظور کمک به حفظ تعادل کودک در نظر گرفته شده است. در طراحی نشیمن و زیرپایی این وسیله از ورق فلزی پانچ شده برای جلوگیری از جمع شدن آب و خشک شدن سریع استفاده شده است. هم‌چنین این سوراخ‌ها در قسمت نشیمن باعث افزایش اصطکاک و جلوگیری از سُر خوردن کودک در اثر چرخش می‌شود.

طراحی-و-ساخت-طراحی-مبلمان-شهری-المانهای-شهری-زیباسازی-شهری-تجهیزات-بازی-کودکان
طراحی-و-ساخت-طراحی-مبلمان-شهری-2-المانهای-شهری-زیباسازی-شهری-تجهیزات-بازی-کودکان


چالش‌های طراحی محصول

  • رعایت مسائل مربوط به ارگونومی و راحتی کودک
  • جذابیت فرمی برای رده سنی خردسال
  • استفاده از مواد مناسب برای فضای بیرون
  • تضمین امنیت کودک در استفاده از این وسیله
طراحی-و-ساخت-طراحی-مبلمان-شهری-المانهای-شهری-زیباسازی-شهری-تجهیزات-بازی-کودکان


ویژگی‌های طرح ارائه شده

  • استفاده از فرم‌های دایره‌ای و منحنی در تمامی بخش‌ها
  • استفاده از رنگ‌های تند و شاد برای کودکان
  • نوسان عمودی فرم‌های سینوسی میله‌های دور به هنگام چرخش
  • بکارگیری فرم‌های سینوسی در ورودی وسیله و لبه‌های صندلی
  • استفاده از گوی آینه‌ای فلزی در میان برای تماشای کودکان
  • استفاده کامل از فلزات رنگ شده