ساخت کافه روبرتو

ساخت تجهیزات نمایشگاهی


پروژه ساخت کافه روبرتو

کارفرما : کافه روبرتو

مدیریت پروژه: ستار سعادتمند بحری

طراحی-کافه-روبرتو-طراحی-داخلی-کانکس-کافه-سیار
طراحی-کافه-روبرتو-طراحی-داخلی-کانکس-کافه-سیار


چالش‌های طراحی محصول

طراحی-کافه-روبرتو-طراحی-داخلی-کانکس-کافه-سیار
طراحی-کافه-روبرتو-طراحی-داخلی-کانکس-کافه-سیار
طراحی-کافه-روبرتو-طراحی-داخلی-کانکس-کافه-سیار