طراحی دستگاه فشارسنج

تجهیزات پزشکی دستگاه فشارسنج حکیمد 06 طراحی دستگاه فشارسنج

طراحی بویلر طراحی محصول طراحی صنعتی فرم مدرن طراحی محصولات موتورخانه طراحی کاور دیگ بویلر آب داغ دیگ بخار

طراحی بدنه دستگاه همودیالیز

دستگاه دیالیز تجهیزات پزشکی 01 طراحی بدنه دستگاه همودیالیز

یکی از حیاتی‌ترین نیازهای بیماران کلیوی نیاز به دیالیز خون در دوره‌های مختلف زمانی است. دستگاه‌های همودیالیزی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد