طراحی محصول

-خانه هوشمند-طراحی-ترموستات- طراحی-محصول-طراحی-صنعتی

طراحی ترموستات دیجیتال

طراحی-دستگاه-کارتخوان-غیرنقدی-بانک

طراحی دستگاه عابربانک غیرنقدی

طراحی-بدنه-الکتروشوک

طراحی دستگاه الکتروشوک

طراحی-صنعتی-باکس-موتور

طراحی باکس عقب موتور سیکلت اکسون

طراحی دستگاه حضور غیاب تسنیم محصول طراحی

طراحی دستگاه حضور غیاب

طراحی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی میکروسکپ رامان

طراحی دستگاه رامان (اسپکتروسکوپی لیزری)

کیوسک-سفارش-دهی-نیکو-کیوسک

طراحی و ساخت کیوسک سفارش دهی نیکو

اسکنر-طراحی-تجهیزات-فرودگاهی

طراحی دستگاه اسکنر کارت پرواز

طراحی محصول طراحی صنعتی میکروفون

طراحی میکروفون سالن کنفرانس

تجهیزات-پزشکی-طراحی-صنعتی

طراحی بدنه دستگاه همودیالیز