طراحی بدنه دستگاه همودیالیز

طراحی تجهیزات پزشکی


طراحی بدنه دستگاه همودیالیز

(۱۳۹۵) کارفرما: شرکت آریا طب فیروز

یکی از حیاتی ترین نیازهای بیماران کلیوی نیاز به دیالیز خون در دوره های مختلف زمانی است. دستگاههای همودیالیزی که در ایران مورد استفاده قرار میگیرد عمدتا نمونه های خارجی است که دربیمارستان ها و مراکز درمانی تخصصی بیماران کلیوی مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت آریا طب فیروز به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی اقدام به طراحی و تولید دستگاههای دیالیز کرده است. به سفارش این شرکت طراحی چند دستگاه همودیالیز در دستور کار گروه طراحی صنعتی ایکاس قرار گرفته و طرح حاضر یکی از طرح های مفهومی دستگاه دیالیز است که در حال انجام می باشد.

طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول طراحی محصول پزشکی دستگاه دیالیز
طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول طراحی محصول پزشکی دستگاه دیالیز


چالش‌های طراحی محصول

  • انطباق با استانداردهای پزشکی دستگاههای دیالیز
  • انطباق با قطعات و استراکچر داخلی دستگاه
  • تعداد زیاد قطعات
  • محدودیت های ابعادی
  • محدودیت های تولید
طراحی تجهیزات پزشکی طراحی صنعتی طراحی محصول طراحی محصول پزشکی دستگاه دیالیز


ویژگی های محصول

  • استفاده عمده از پلاستیک
  • استفاده از فرم های نو
  • در نظر گرفتن فاکتورهای انسانی
  • بهینه سازی قابلیت حمل و نقل