طراحی سطل تفکیک زباله آشپزخانه

طراحی محصول - لوازم خانگی، آشپزخانه


طراحی سطل تفکیک زباله آشپزخانه

کارفرما: شرکت ژینو پلاست (۱۳۹۰)

دیدگاه یک مشتری نسبت به یک محصول تا حد زیادی به جذابیت و زیبایی محصول بستگی دارد. یک محصول جذاب ممکن است تا حد زیادی مطابق مد روز بوده، از جلوه بالایی برخوردار باشد و احتمالا حس جدیدی را در مالکین آن پدید آورد. زمانی که چنین ویژگیهایی مهم هستند، طراحی صنعتی نقش مهمی در تعیین موفقیت نهایی محصول بازی می‌کند. یکی از پارامترهای مهم در روند طراحی امروز، مد نظر قراردادن آنالیز بازیافت و پارامترهای مربوط به تعامل انسان و محیط زیست و چرخه‌های طبیعی است. محدود بودن منابع طبیعی، مسئله‌ای حیاتی است که بر ضرورت بازیافت و ارتقای فرهنگ تفکیک زباله اشاره دارد. تفکیک زباله امری مهم در جهت حفظ منابع و محیط زیست می‌باشد. در آشپزخانه‌ها به دلیل تولید زیاد زباله از هر نوع (خشک و تر، کاغذ، پلاستیک و غیره) امکان تفکیک آن در یک سطل، این کار را برای فرد راحت‌تر می‌کند. در پروژه طراحی سطل زباله قابل تفکیک توسط استودیو طراحی ایکاس، فاکتورهای مهمی از قبیل توجه به سناریو استفاده کاربر، ارگونومی، مواد و روش ساخت لحاظ شده است.

طراحی-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-محصول
طراحی-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-لوازم-آشپزخانه


چالش‌های طراحی محصول

 • توجه به نیازهای مشتریان که در این پروژه گروه استفاده گر زنان خانه دار بوده اند.
 • خلاقیت فرمی، ایجاد تمایز و نوآوری عملکردی در طراحی سطل زباله آشپزخانه
 • توجه به سهولت استفاده از محصول و شستشوی راحت بدنه سطل زباله
 • استفاده از مواد مناسب برای تفکیک راحت‌تر زباله‌ها
 • زیبایی فرمی و جذابیت برای کاربران
طراحیحصول-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-لوازم-آشپزخانه


ویژگی‌های طرح ارائه شده

 • استفاده از فرم های یکپارچه و نوآوری فرمی بدنه سطل
 • استفاده از مخزن زباله خشک و تر به صورت مجزا در جهت تفکیک زباله
 • سهولت استفاده و تخلیه مخزن سطل
 • استفاده از فرم هایی در جهت استحکام بدنه
 • جدابیت فرمی برای کاربران
 • فرم متناسب با محل جایگیری سطل زباله