طراحی سطل تفکیک زباله آشپزخانه

طراحی محصول - لوازم خانگی، آشپزخانه


طراحی سطل تفکیک زباله آشپزخانه

کارفرما: شرکت ژینو پلاست (۱۳۹۰)

دیدگاه یک مشتری نسبت به یک محصول تا حد زیادی به جذابیت و زیبایی محصول بستگی دارد. یک محصول جذاب ممکن است تا حد زیادی مطابق مد روز بوده، از جلوه بالایی برخوردار باشد و احتمالا حس جدیدی را در مالکین آن پدید آورد. زمانی که چنین ویژگیهایی مهم هستند، طراحی صنعتی نقش مهمی در تعیین موفقیت نهایی محصول بازی می کند. یکی از پارامترهای مهم در روند طراحی امروز، مد نظر قراردادن آنالیز بازیافت و پارامترهای مربوط به تعامل انسان و محیط زیست و چرخه های طبیعی در راستای محیط زیست است. محدود بودن منابع طبیعی، مسئله ای حیاتی است که بر ضرورت بازیافت و ارتقای فرهنگ تفکیک زباله اشاره دارد.

طراحی-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-محصول
طراحی-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-لوازم-آشپزخانه


چالش‌های طراحی محصول

  • توجه به نیازهای مشتریان که در این پروژه گروه استفاده گر زنان خانه دار بوده اند.
  • خلاقیت فرمی، ایجاد تمایز و ایجاد نوآوری عملکردی در طراحی سطل زباله آشپزخانه
  • توجه به سهولت استفاده از محصول و شستشوی راحت بدنه سطل زباله
طراحیحصول-سطل-تفکیک-زباله--طراحی-صنعتی-طراحی-لوازم-آشپزخانه


ویژگی های محصول

  • استفاده از فرم های یکپارچه و نوآوری فرمی بدنه سطل
  • استفاده از مخزن زباله خشک و تر به صورت مجزا در جهت تفکیک زباله
  • سهولت استفاده و تخلیه مخزن سطل
  • استفاده از فرم هایی در جهت استحکام بدنه