طراحی مبلمان شهری سنندج

مبلمان شهری


طراحی مبلمان شهری سنندج

کارفرما: شهرداری سنندج

یکی از عناصر مهم شهری، مبلمان آن است. مبلمان شهری علاوه بر کاربرد و عملکرد، جنبه زیبایی نیز دارند. مبلمان شهری هر شهر باید مخصوص به آن شهر باشد. در این رویکرد عناصر مهم فرهنگی و هویت شهری نقش مهمی را ایفا می‌کنند. نقش اصلی مبلمان شهري، ایجاد مکان‌هایی است که علاوه‌بر بهبود كيفيت زندگي شهروندی بر مطلوبيت نمای بصری شهر نيز تاثيرگذار باشد. بنابراين ساماندهي و تجهيز مبلمان شهری با عناصر نو، خالق و جذاب علاوه بر توجه به كاركردهای ويژه آن بايد رفاه و آسايش ذهنی شهروندان را نيز به دنبال داشته باشد. هم‌چنين گونه‌های مبلمان به كار رفته در ســطح خيابان‌ها و فضاها به عنوان هنر شــهری بايد تاثيرگذاری خود را نسبت به ساير عناصر و المان‌ها نيز حفظ كند.

علاوه بر زیبایی، استحکام و مقاومت آن‌ها نیز مسئله مهمی است. اینکه این محصولات در برابر وندالیسم مقاومت داشته باشند بستگی به راهکارهای طراحی آن دارد.

این محصول ویژگی‌های نوین منحصر بفردی از زیبایی صفحات فولادی خم‌شده رادر ترکیب با چوب ترموست به‌تصویر می‌کشد. استحکام مناسب و مقاومت این نیمکت فولادی به دلیلی طراحی خلاقانه‌ای است که در خم ها و سطوح پایه های نیمکت اجرا شده‌است. نشیمنگاه آن از صفحات فولادی یا چوبی ساخته شده است. هم‌چنین با سیستم اتصال محکمی به بتن یا کفپوش پیاده رو نصب می‌شود. ایده فرمی این نیمکت با تا کردن ورق مقوا و با تکنیک‌های ساده اریگامی شکل گرفته است.

طراحی-نیمکت-شهری-مبلمان-محیطی-سنندج