طراحی بسته بندی شیر پاکبان

طراحی بسته بندی شیر و مواد لبنی


طراحی بسته بندی شیر

کارفرما: شرکت پاکبان (۱۳۸۷)

یکی از آسان ترین و در عین حال دشوارترین محصولات برای طراحی، بسته های مواد غذایی مایع می باشد. طراحی بسته بندی شیر یک لیتری در طعم های مختلف با هدف رقابت با محصولات موجود در بازار انجام شد. استفاده از مقطع مثلثی راهکاری تازه برای متفاوت کردن طراحی و در عین حال استاده از مزایای مقاومتی و چیدمانی آن بوده است

طراحی بسته بندی شیر
طراحی بسته بندی شیر


چالش‌های طراحی محصول

  • طراحی باید به نحوی صورت می گرفت که دستگاه عابر بانک پاسارگاد را بتوان در میان انبوهی از دستگاه ها عابربانک دیگر در مکانهای پرتردد تشخیص داده و القاگر هویت بانک پاسارگاد باشد.
طراحی بسته بندی شیر


ویژگی های محصول

  • استفاده از عناصر هویتی تخت جمشید و ایران باستان در طراحی بدنه در عین حال توجه به سادگی و فرهنگ مردمی استفاده از دستگاه¬های خودپرداز . یکی از ویژگیهایی که تیم طراحی به آن توجه نمودند ایجاد حریم شخصی برای کاربر دستگاه بود که راهکار ارائه شده ایجاد سکویی کوتاه برای ایجاد فاصله ای جهت القای حریم شخصی به سایر کاربران که در صف انتظار دستگاه خودپرداز می باشند.