طراحی بسته بندی عسل یونی بال

طراحی بسته بندی عسل


طراحی بسته بندی عسل

کارفرما: صنایع غذایی یونیبال (۱۳۸۷)

بررسى این مسئله که محتواى یک بسته به راحتى مى تواند شناسایى شود در طراحى بسته بندى محصولات حائز اهمیت مى باشد. زیرا وقتى فرد وارد یک فروشگاه مى شود با سیل عظیمى از بسته ها با رنگ ها و اندازه هاى مختلف روبرو مى شود. گرافیک در بسته بندى مى تواند مهم ترین عامل در شناسایى محتواى یک بسته مى باشد که با کمک گرفتن از رنگ ها، فرم، بافت، گشتالت، سمبل ها و غیره مى توان به شناسایى سریع تر محتواى یک بسته کمک نمود. عسل محصولى است گرانبها که نیازمند ارائه بسته بندى در خور ارزش و کیفیت این محصول است.

بسته-بندی-عسل-ظراحی-ظروف-شیشه-ای-جار-بطری
طراحی بسته بندی عسل یونی بال


چالش‌های طراحی محصول

  • طراحی بسته بندی عسل به نحوی انجام گیرد که از لحاظ هویتی با محتوای بسته بندی هماهنگی داشته باشد.
  • استفاده از فرم های ساده و آیکونیک
  • استفاده از فرم هایی که بتواند قابلیت توسعه به سایر بسته های دیگر و گرافیک محصول را داشته باشد.
طراحی بسته بندی عسل یونی بال


ویژگی های محصول

  • استفاده از فرم های طبیعی بهترین راه حل برای نمایش محصولاتی طبیعی و با کیفیت می باشد. در طراحى ظرف بسته بندى عسل یونى بال، با توجه به کیفیت و خلوص مى بایست حس ارگانیک و طبیعى بودن را القا نموده و بتواند در قفسه فروشگاه براحتى شناسایى شود از این رو در طراحى بسته بندى از فرم شش ضلعى لانه زنبور عسل الهام گرفته شده است ک فرمی ساده و منظم است و در طراحى سایر عناصرگرافیکى بسته بندى نیز لحاظ شده است.