طراحی تجهیزات پزشکی

طراحی تجهیزات پزشکی

طراحی تجهیزات پزشکی 750 466 ایکاس

طراحی تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی نقش بسیار مهمی را در تشخیص، پیشگیری، مانیتورینگ و درمان بیماری‌ها ایفا می‌کنند. برخلاف داروها یا زیست ساخته‌ها، یک وسیله پزشکی می‌تواند از یک وسیله ساده و بدون ریسک برای استفاده مانند یک مسواک، تا یک وسیله تخصصی برای استفاده یک عمر متغییر باشد. تکنولوژی و طراحی می‌تواند بر اساس هر یک از قابلیت‌های مکانیکی، الکترونیکی، نرم افزاری یا شیمیایی برای انجام یک ماموریت مشخص عمل کند.
بعد از اینکه طرح یک وسیله جدید پزشکی در مرحله کانسپت و طرح مساله تعریف شد، مرحله بعدی در توسعه آن، مرحله طراحی خواهد بود. مرحله طراحی مهم‌ترین مرحله در توسعه تجهیزات پزشکی است به دلیل اینکه خطا در این مرحله می‌تواند عملکرد دستگاه را بی اثر و یا حتی استفاده از آن را خطرناک کند. در مرحله طراحی، یک فرآیند کنترلی طراحی باید در قالب ملزومات کیفیت سیستم تعریف و اجرا شود. در حقیقت، کنترل طراحی یک مرحله منطقی و ساده است که موجب حصول اطمینان از توسعه محصولی می‌شود که قرار بوده طراحی شود و نیازها و انتظارات مشتری را برآورده خواهد کرد.

ورودی طراحی

بازده استفاده، ایمنی، اقتصاد کسب و کار، خروجی مدیریت ریسک و ملزومات قانونی به عنوان موارد اساسی طراحی تجهیزات پزشکی باید مشخص باشند تا هدف و قصد استفاده کاملا شفاف شود. ورودی‌ها از طرق مختلف قابل دستیابی هستند مانند بررسی کلینک‌ها، بیماران و پرستاران.

خروجی طراحی

روند یا مشخصات خروجی طراحی باید از پیش تعیین شود یا از مدارک معتبری ارجاع داده شده باشد مانند انواع تست‌های مورد نیاز. برخی از خروجی‌ها برای طراحی تجهیزات پزشکی شامل موارد زیر است:

  • خود وسیله
  • دفترچه راهنمای استفاده
  • مشخصات فنی
  • تحلیل ریسک
  • نتایج مطالعات (مانند اعتبارسنجی و مطالعات همخوانی زیستی، آزمون انبار و حمل و نقل)
  • فایل‌ها و نقشه های فنی

بازبینی طراحی

طراحی باید در همان مراحل اولیه بصورت کلی تایید یا رد شود و پس از آن معایب و نواقص موجود مشخص شده و در یک مرحله جدید از توسعه بررسی و برطرف شود. دو نمونه رایج از بازبینی‌های طراحی، تحلیل خطر و تحلیل حالت خطا و اثر آن هستند.

تاییدیه طراحی

طراحی تجهیزات پزشکی توسط آزمون‌ها و مستندات موجود تایید می‌شود و مشخص می‌شود که خروجی‌ها، اهداف مشخص شده برای استفاده را پوشش می‌دهد یا خیر. تاییدیه درست از یک بازبینی موفق بدست خواهد آمد.

تغییرات طراحی

اطمینان حاصل نمایید که تمامی تغییرات، قبل از اجرای نهایی، مشخص، مستند، اعتبار سنجی، تایید، بازبینی شده‌اند.

انتقال طراحی

اطمینان حاصل نمایید که طراحی تجهیزات پزشکی قابلیت انتقال و ترجمه شدن به مشخصات فنی محصول را دارا باشد. این امر کیفیت و درستی انتقال طرح از مرحله طراحی به مرحله تولید را ضمانت می‌نماید.

فایل تاریخچه طراحی

فایل‌های تاریخچه طراحی شامل تمامی مستنداتی می‌شود که درطول فرآیند طراحی ساخته شده و روند توسعه محصول طراحی شده را در رابطه با فرآیند کنترل شده طراحی نشان می‌دهد.